(Ny sak)
Forbedringer og avvik (for helsepersonell)

Detaljer om saken

Her gis informasjon om hva som ikke har fungert bra eller positive erfaringer i kontakt med Vestre Viken HF. Felt markert med grønt er obligatoriske felt.

Når skjedde hendelsen
Velg
Velg kategori for henvendelsen.
Gjelder dersom hendelsen er knyttet til pasient
Skriv navn på sykehus/avdeling/seksjon hvor henvendelsen gjelder.
Beskriv hendelsen eller avviket. Vær så tydelig som mulig. Unngå personidentifiserbar informasjon her.
Skriv inn eventuelle forslag til forbedringer.
© DNV GL AS. All rights reserved.