(Ny sak)
Forbedringer og avvik (for pasienter og pårørende)

Detaljer om saken

Her gis informasjon om hva som ikke har fungert bra eller positive erfaringer i kontakt med Vestre Viken HF. Felt markert med grønt er obligatoriske felt.

Når skjedde hendelsen
Skriv navn på sykehus/avdeling/seksjon hvor henvendelsen gjelder.
Beskrivelse av hendelse, avvik eller forbedring. Gjelder henvendelsen en positiv tilbakemelding, kan også dette beskrives her. NB: Ikke skriv personidentifiserbare opplysninger her.
Vi ønsker gjerne dine forslag til forbedringer.
Du vil få skriftlig tilbakemelding sendt i posten
© DNV GL AS. All rights reserved.